Algemene voorwaarden

  • Gebruik van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Het verwerken van de inschrijving en het beheren van deelname aan het evenement.
Het verstrekken van relevante informatie met betrekking tot het evenement, zoals updates, programma-aankondigingen, enz…
Het uitvoeren van eventuele communicatie met deelnemers.

  • Delen van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het evenement of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De gegevens worden alleen gedeeld met betrouwbare partijen die voldoen aan strikte beveiligings- en privacyvereisten.

  • Beveiliging van persoonsgegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang of verlies te voorkomen. Deze maatregelen omvatten onder andere encryptie, beperkte toegang tot gegevens, regelmatige beveiligingsaudits enz.

  • Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.